Aanmelden

Aanmelden

Hoe werkt het?

Aanmelden bij ons op school geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier. Dit formulier kunt u bij ons op school ophalen of is hier te downloaden.

Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft wordt uw kind geplaatst op onze school. Deze plaatsing wordt definitief als de directeur het aanmeldformulier heeft ondertekend. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van inschrijving. De leerkracht neemt 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om praktische zaken te bespreken en 5 wenochtenden in te plannen.

Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning nodig is en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de school een passende onderwijsplek voor uw kind zoeken. Dit heet de zorgplicht. De termijn hiervoor is uiterlijk 10 weken vanaf het moment van ondertekening van het aanmeldformulier.