Thuis op school

Thuis op school

Elkaar begrijpen en accepteren

We zijn een vreedzame, kleinschalige school waar kinderen zich snel thuis voelen. We hebben binnen ons lesprogramma aandacht voor verschillende culturen en leren kinderen elkaar te begrijpen en te accepteren. We leren ze wel een mening te vormen, maar niet over de ander te oordelen.
We zijn een vreedzame, kleinschalige school waar kinderen zich snel thuis voelen. We hebben binnen ons lesprogramma aandacht voor verschillende culturen en leren kinderen elkaar te begrijpen en te accepteren. We leren ze wel een mening te vormen, maar niet over de ander te oordelen.
 
Op de Achtsprong werken wij met de methode De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers.  Met dit programma leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind(eren) naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Op www.devreedzameschool.nl  kunt u meer lezen, en uiteraard kunt u ook in de klas kijken waar er op dat moment aan gewerkt wordt.